BẢNG GIÁ THIẾT KẾ

CÁ NHÂN

4.900.000

Giá gốc: 10.000.000 VNĐ

Hỗ trợ: Email

Bảo hành: Không

Hướng dẫn: Không

Miễn phí tên miền: Không

DOANH NGHIỆP

9.900.000

Giá gốc: 20.000.000 VNĐ

Hỗ trợ: Email + Điện thoại

Bảo hành: Trọn đời

Hướng dẫn: 

Miễn phí tên miền: .com, .net

YÊU CẦU

29.990.000

Giá gốc: 39.990.000 VNĐ

Hỗ trợ: Email + Điện thoại + Mạng xã hội

Bảo hành: Trọn đời

Hướng dẫn: Có

Miễn phí tên miền: .com, .net