200 Ông Ích Đường, TP. Đà Nẵng

Mở cửa từ Thứ 2 – Thứ 7 (7:00 – 21:00)

Gửi yêu cầu

THÔNG TIN

 Trụ sở chính: 200 Ông Ích Đường, TP. Đà Nẵng

 Chi nhánh 1: 34 Phạm Văn Hai, TP. Hồ Chí Minh

 Chi nhánh 2: 321/3 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ

 Chi nhánh 3: 260 Tản Đà, TP. Huế

 Hotline: 0981.823.238

 E-mail: vinayesco@gmail.com