Chính sách bảo hành/đổi trả

1. Phạm vi bảo hành

Áp dụng theo thời gian trong hợp đồng hai bên đã ký và thỏa thuận. Hoặc cung cấp vĩnh viễn trong thời gian khách hàng sử dụng các dịch vụ tại Vinayes.

2. Điều khoản bảo hành

  • Bảo hành tất cả các chức năng đã xây dựng của sản phẩm
  • Bảo hành các lỗi liên quan đến nền tảng kỹ thuật trong giới hạn đã cảnh báo.
  • Phạm vi của bảo hành không gồm: việc thiết kế lại giao diện cũ (sau khi đã bàn giao và nghiệm thu hợp đồng);xây dựng các chức năng chưa có của sản phẩm, bảo hành các lỗi phát sinh không phải nguyên nhân đến từ sản phẩm (như lỗi server, sự cố thiên nhiên…)
  • Đưa ra tư vấn hợp lý khi có các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng

Chính sách đổi trả

Công ty chúng tôi có chính sách đổi đối với sản phẩm (giao diện website) trong cùng một gói thiết kế (cùng giá tiền) trong vòng 7 ngày nếu như quý khách hàng muốn thay đổi. Sau thời gian 7 ngày nếu khách hàng muốn đổi sản phẩm (giao diện website) để dùng sản phẩm khác trong cùng một gói thiết kế (cùng giá tiền) sẽ mất phí 50%. Mỗi sản phẩm chỉ được đổi 1 lần.

Trong vòng 7 ngày, nếu khách hàng muốn hoàn trả lại sản phẩm thì khách hàng sẽ mất 50% chi phí của gói thiết kế đó và website sẽ ngừng hoạt động. Khách hàng không còn quyền lợi và nghĩa vụ về website đó.